Groep 8
Groep 8
Groep 8

Groep 8

Groep 8
Groep 8

Op deze pagina vindt u de volgende documenten: 

  • Rekenen

  • Taal

  • Spelling

  • Samenvattingen natuur

  • Samenvattingen geschiedenis

  • Samenvattingen aardrijkskunde

Documenten

Groep 8

Rekenen

In dit document leest u wat uw kind leert in groep 8 met betrekking tot rekenen.

Lees verder
Groep 8

Spelling

Dit zijn de woordpakketten die uw kind in groep 8 krijgt aangeboden.

Lees verder
Groep 8

Natuur

Dit zijn de samenvattingen die uw kind nodig heeft om te leren voor de toetsen.

Lees verder
Groep 8

Geschiedenis

Dit zijn de samenvattingen die horen bij het vak geschiedenis.

Lees verder
Groep 8

Aardrijkskunde 

Samenvattingen die horen bij het vak aardrijkskunde.

Lees verder