Nieuwe ouders
Nieuwe ouders
Nieuwe ouders

Nieuwe ouders

Nieuwe ouders

Uw kind aanmelden

Bent u zich aan het oriënteren op een basisschool voor uw kind, dan kunt u telefonisch of via de mail onze schoolgids aanvragen. De schoolgids staat ook op de website.

U kunt zich ook telefonisch aanmelden voor een oriënterend gesprek. U kunt dan vragen naar onze directeur Arjan Boll of onze intern begeleider Michel Stokman. De gesprekken kunnen plaatsvinden onder schooltijd, zodat u de school ook “in bedrijf” ziet. Op uw verzoek kan het gesprek ook na schooltijd plaatsvinden.

Na het gesprek kunt u besluiten uw kind aan te melden bij daltonbasisschool De Leer.
Kiest u toch voor een andere school, wilt u ons dat dan laten weten?

Heeft uw kind echter specifieke onderwijsbehoeften, dan stellen wij u tijdens het informatieve gesprek op de hoogte van het aannamebeleid van onze stichting PRO8.
Bij kinderen met specifieke onderwijsbehoeften in het kader van Passend Onderwijs denken we aan:
• kinderen met een indicatie voor Speciaal (Basis)Onderwijs;
• kinderen die voor hun vierde jaar al een traject met specifieke ondersteuning hebben doorlopen;
• kinderen waarbij de ouders aangeven dat hun kind extra ondersteuning nodig heeft.

Staat uw kind ingeschreven, dan kunt u met de leerkracht van groep 1 de inloopmomenten plannen om alvast te wennen, te oefenen (5 dagen). Vanaf de 4e verjaardag mag uw kind hele dagen naar de basisschool. Vanaf vijf jaar is uw kind leerplichtig.

De leerkracht van groep 1 brengt binnen drie maanden na de komst van uw oudste kind in het gezin, een huisbezoek om met elkaar van gedachten te wisselen over thuis en op school aan de hand van een intakeformulier.
Deze bezoeken zullen in overleg na schooltijd of ’s avonds plaatsvinden.

AANMELDING IN VERBAND MET VERHUIZING OF KEUZE ANDERE SCHOOL

Bent u zich aan het oriënteren op een basisschool voor uw kind(eren), dan kunt u telefonisch of via de mail onze schoolgids aanvragen. De schoolgids staat ook op de website.

U kunt zich ook telefonisch aanmelden voor een oriënterend gesprek. U kunt dan vragen naar onze directeur Arjan Boll of onze intern begeleider Michel Stokman. De gesprekken kunnen plaatsvinden onder schooltijd, zodat u de school ook “in bedrijf” ziet. Op uw verzoek kan het gesprek ook na schooltijd plaatsvinden.

Na het gesprek kunt u besluiten uw kind(eren) aan te melden bij daltonbasisschool De Leer.
Heeft uw kind echter specifieke onderwijsbehoeften, dan stellen wij u tijdens het informatieve gesprek op de hoogte van het aannamebeleid van onze stichting PRO8.
Bij kinderen met specifieke onderwijsbehoeften in het kader van Passend Onderwijs denken we aan:
• kinderen met een indicatie voor Speciaal (Basis)Onderwijs;
• kinderen die voor hun vierde jaar al een traject met specifieke ondersteuning hebben doorlopen;
• kinderen waarbij de ouders aangeven dat hun kind extra ondersteuning nodig heeft.

Kiest u toch voor een andere school, wilt u ons dat dan wel laten weten?

Er wordt een afspraak met u gemaakt wanneer uw kind(eren) kunnen komen wennen. U wordt dan verzocht het onderwijskundige rapport van de vorige school mee te brengen.
De dag na de verhuizing wordt/worden uw kind(eren) op school verwacht.