Groep 5
Groep 5
Groep 5

Groep 5

Groep 5
Groep 5

Op deze pagina vindt u de volgende documenten: 

  • Rekenen

  • Taal

  • Spelling

  • Samenvattingen natuur

  • Samenvattingen geschiedenis

  • Samenvattingen aardrijkskunde 

Documenten

Groep 5

Rekenen

In dit document leest u wat uw kind leert in groep 5 met betrekking tot rekenen.

Lees verder
Groep 5

Spelling

Dit zijn de woordpakketten die uw kind in groep 5 aangeboden krijgt.

Lees verder
Groep 5

Natuur

Dit zijn de samenvattingen die uw kind nodig heeft om te leren voor de toetsen.

Lees verder
Groep 5

Geschiedenis

Dit zijn de samenvattingen die horen bij het vak geschiedenis.

Lees verder
Groep 5

Aardrijkskunde

Samenvattingen die horen bij het vak aardrijkskunde.

Lees verder