• 0575 461715
MR
MR
MR

MR

MR
MR

De medezeggenschapsraad

Dit zijn de leden van de MR.

Namens de ouders: 

Voorzitter MR: Ewald Fortuin
Vice-voorzitter: Wendy Wunderink
GMR lid: Susanne Büter

Namens het team: 

Vice voorzitter: Ellen Huethorst
Secretaris/notulist: Ria Menting 

Op deze pagina vindt u onder andere de volgende documenten: werkplan/jaarverslag, medezeggenschapsreglement en notulen.