• 0575 461715
MR
MR
MR

MR

MR
MR

De medezeggenschapsraad

Dit zijn de leden van de MR.

Namens de ouders:

Voorzitter MR: Ewald Fortuin
Vice-voorzitter: Wendy Wunderink
GMR lid: Susanne Büter

Namens het team:

MR lid: Ineke Peters
Secretaris/notulist: Ria Menting

Op deze pagina vindt u onder andere de volgende documenten: werkplan/jaarverslag, medezeggenschapsreglement en notulen.