MR
MR
MR

MR

MR
MR

De medezeggenschapsraad

Dit zijn de leden van de MR in schooljaar 2022-2023:

Namens de ouders:
Voorzitter MR: Wendy Wunderink
Ouder lid: Alex Schutte
GMR lid: Susanne Büter

Namens het team:
MR lid: Marleen Radstaak
Secretaris/notulist: Ineke Peters

Op deze pagina vindt u onder andere de volgende documenten: werkplan/jaarverslag, medezeggenschapsreglement en notulen.