Contactouders
Contactouders
Contactouders

Contactouders

Contactouders
Contactouders

Contactouders

Op onze school heeft elke groep een contactouder. De contactouder wordt jaarlijks gevraagd door de leerkracht van de groep.

Mogelijke taken van de contactouder

 • Spreekt de leerkracht een aantal keren per jaar over de gang van zaken op school. Leerkracht en contactouder spreken samen de frequentie en het tijdstip af.
 • Is een schakel tussen ouders, kinderen en school. De contactouders zijn een belangrijke klankbordgroep voor de school / directie.
 • Wijst nieuwe ouders de weg binnen onze school.
 • Neemt initiatief bij de verjaardag van de leerkracht door het verzorgen van een presentje namens de kinderen en het versieren en opruimen van de groep.
 • Zorgt voor een kaartje of attentie bij lief en leed in de groep.
 • Kan de leerkracht ondersteunen met de organisatie van vervoer bij excursies.
 • Kan de leerkracht ondersteunen met het halen van thematische boeken in de bibliotheek.
 • Kan door de groepsleerkracht gevraagd worden om te helpen bij activiteiten van de klas.

Hoe te handelen

 • De contactouder mag zelf aangeven wat zij wel of niet kan / wil doen.
 • De contactouder gaat niet in op problemen van ouders met school of kinderen maar wijst ouders wel naar de goede weg.

      Stap 1: neem altijd contact op met de groepsleerkracht.
                  En geef ouders aan dit ook te doen.

      Stap 2: als dit niet naar tevredenheid verloopt neem dan contact op met
                 de directie van de school.

De vergadering

 • Er zijn jaarlijks 3 vergadermomenten op De Leer samen met de directie.
 • Voorafgaand aan de vergaderingen ontvangen contactouders een agenda. Contactouders kunnen ook zelf agendapunten aandragen.
 • Een vast agenda punt zal onder andere zijn: wat loopt goed op school, waar zijn jullie tevreden over, en wat kan ter verbetering opgepakt worden.
 • Contactouders worden op De Leer niet voor-geïnformeerd.