BSO
BSO
BSO

BSO

BSO

BSO Pretlab

De BSO (buitenschoolse opvang) is een vertrouwde plek waar een kind zich welkom voelt en zichzelf kan zijn. Maar waar ook van alles te beleven is na schooltijd.
Voor onze school is de naschoolse, voorschoolse en vakantieopvang georganiseerd door Kinderopvang Humanitas. 

De gezellige BSO PretLab bevindt zich op Sarinkkamp 1 in Hengelo, grenzend aan sporthal De Kamp. De BSO is geopend op maandag, dinsdag en donderdag in de schoolweken van 14.00 uur tot 18.30 uur. De kinderen worden bij school opgehaald door de pedagogisch medewerkers en lopen samen naar de BSO locatie.

Er is ook mogelijkheid voor voorschoolse opvang, de kinderen worden na een gezamenlijk ontbijt door de pedagogisch medewerker naar school gebracht. Tijdens de schoolvakanties is de BSO open op maandag, dinsdag en donderdag van 7.30 uur tot 18.30 uur. 
Op vrijdagmiddag is de opvang op dit moment incidenteel, wie hiervoor belangstelling heeft kan zich wenden tot het regiokantoor tel.0314-711115.

Het telefoonnummer van BSO PretLab is 074-2051541.