Kernwaarden
Kernwaarden
Kernwaarden

Kernwaarden

Kernwaarden
Kernwaarden

Kernwaarden van het daltononderwijs

Op onze school wordt daltononderwijs gegeven, omdat de leerkrachten een bepaalde visie hebben op de maatschappij, op hoe je als (volwassen) mens in die maatschappij zou moeten functioneren. Opvoeden tot mensen zonder vrees, het is voor ons team “a way of life”. Hierop is de dalton visie gebaseerd en de opvoeding van en het onderwijs aan kinderen. Zonder al te theoretisch te worden, willen we die visie hier kort toelichten. Het daltononderwijs kan worden samengevat in verschillende kernwaarden.

Lees verder

Kernwaarden

Daar willen wij de volgende aspecten ook aan toevoegen: 

  • Professionele leerkrachten / directie / intern begeleider
  • Goede samenwerking binnen het team
  • Structurele analyses van onderwijsopbrengsten
  • Goede voorzieningen en materialen
  • Deskundigheidsbevordering voor iedereen
  • Kwaliteitszorg
  • Goede arbeidsomstandigheden
  • Goede samenwerking met de diverse geledingen zoals medezeggenschapsraad, ouderraad en contactouders.