Externe contacten
Externe contacten
Externe contacten

Externe contacten

Externe contacten
Externe contacten

Gemeente Bronckhorst

Leest u hier meer over 'meedoen in Bronckhorst' en het 'Sociaal team Bronckhorst'.

Meedoen in Bronckhorst Sociaal team Bronckhorst
Externe contacten

Playing for Succes

Playing for Succes een naschools programma voor leerlingen die beter kunnen presteren dan dat ze momenteel doen. Bij leren draait veel om kunnen en willen. Playing for Success laat kinderen en jongeren ervaren dat ze wel degelijk kunnen leren en dat leren zinvol en leuk is. Deze vorm van boeiend onderwijs, in een geheel nieuwe inspirerende en uitdagende omgeving, beweegt iets bij de kinderen/jongeren. De inhaalslag die de deelnemende kinderen en jongeren realiseren, heeft grote effecten op hun zelfbeeld en zelfvertrouwen.

Lees verder
Externe contacten

Ouder en jeugdsteunpunt

Via onderstaande button komt u terecht op de website ´ouder en jeugdsteunpunt´ van Samenwerkingsverband Doetinchem.

Website

De website van onze geloofsgemeenschap H.Willibrord te Hengelo Gld.