Geschiedenis
Geschiedenis
Geschiedenis

Geschiedenis

Geschiedenis
Geschiedenis

Het ontstaan van Daltononderwijs

De wortel van het Daltononderwijs ligt in 1905 op een school in Wisconsin in de Verenigde Staten. De jonge, net afgestudeerde onderwijzeres Helen Parkhurst wordt aangesteld om als enige leerkracht de 40 kinderen van 6 tot en met l2 jaar op dit eenmansschooltje les te geven. De pas begonnen docente kiest voor een onderwijsvorm afgestemd op het individu in plaats van het frontale klassikale onderwijs, zoals dat toen gebruikelijk was en nu nog is.

De drie principes van Helen's onderwijsvorm zijn eenvoudig:

  • Verantwoordelijkheid of vrijheid in gebondenheid
  • Zelfstandigheid
  • Samenwerking

Helen Parkhurst vindt het belangrijk dat kinderen actief betrokken worden bij hun eigen leerproces en dat van anderen. Door de kinderen op school waardevolle ervaringen te laten opdoen kunnen ze worden voorbereid op de samenleving. Bij dat proces 'leren voor het leven' is het belangrijk dat ieder kind in zijn waarde wordt gelaten en dat het zijn karakter en eigenschappen zelf kan ontwikkelen.
Helen Parkhurst was van mening dat een wereld "Men without fear" (mensen zonder vrees) nodig heeft, om te kunnen functioneren. En dat Dalton een manier van leven en omgaan met elkaar is en geen kunstje.