Leerlingenraad
Leerlingenraad
Leerlingenraad

Leerlingenraad

Leerlingenraad
Leerlingenraad

Leerlingenraad

Onze leerlingenraad bestaat uit een groepje kinderen uit de groepen 5, 6, 7 en 8, die een aantal keren per jaar spreken met de directie van de school.

Waarom heeft de school een leerlingenraad?

Op De Leer werkt iedereen heel hard om een fijne en goede school te zijn. Maar om nu te weten of iedereen ook tevreden is over het vele en vaak goede werk van iedereen moeten we dat gaan vragen. Als school vragen we dat bijvoorbeeld regelmatig aan alle ouders door middel van een ouderenquête.
We vragen het ook aan de meesters en de juffen, aan de contactouders, aan de ouders van de ouderraad en aan de ouders van de medezeggenschapsraad.

Maar ja, voor wie werken wij nu eigenlijk heel hard, voor wie doen wij elke dag erg ons best.....?
Juist, dat doen wij vooral voor de kinderen. Dus horen wij hun stem graag en de leerlingenraad is één van de organen waar dit kan gebeuren.

De kinderen van de leerlingenraad zijn door klasgenoten gekozen. Kinderen mogen vooraf zelf aangeven of ze wel of niet gekozen willen worden en
er worden een jongen en een meisje gekozen om deze taak een schooljaar lang uit te oefenen.

Voorafgaand aan elke vergadering spreken de klassenvertegenwoordigers met de eigen klas over de volgende zaken:

- wat gaat er goed op school?
- wat zijn verbeterpunten in de klas of op school?

Ook kan de directie de leerlingenraad vragen stellen of de kinderen betrekken in keuzes die gemaakt moeten worden.
Na afloop vertellen de kinderen van de leerlingenraad aan hun eigen klas wat er precies besproken is in de vergadering.